skip to Main Content
088 115 2000 info@demcon.nl

Kwaliteit is cruciaal in de markt voor hightech assemblage en hangt nauw samen met operational excellence. Om dat te bereiken, hanteert DEMCON production een gefaseerde projectaanpak, die bewezen methodieken en de eigen praktijkervaring bundelt.

Voor het borgen van de gewenste kwaliteit werkt DEMCON production met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem voldoet aan de normering van ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016 (medisch).

Finapres Nova

Kwaliteitsafdeling

Primair richt de kwaliteitsafdeling van DEMCON production zich op de kwaliteit van de supply chain en de interne processen. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de kwaliteitsafdeling van de opdrachtgever, die verantwoordelijk is voor ontwikkeling. Dit om de kwaliteit van het product en de processen in alle fases te garanderen. DEMCON production streeft ernaar de kwaliteitsmedewerkers al in een vroeg stadium bij de ontwikkelfase te betrekken. Dit voorkomt dat het product later in het traject niet aan de kwaliteitseisen blijkt te voldoen, waardoor een herontwerp nodig is.

De kwaliteitsafdeling is tevens belast met de handhaving van het ARBO- en milieubeleid binnen productie. Bij DEMCON production staat veilig en verantwoord werken hoog in het vaandel. Daartoe heeft de kwaliteitsafdeling een uitvoerende en borgende taak binnen het gehele productieproces.

IMG_6988_800

Kwaliteit

Operational Excellence

Productiefaciliteiten

Support

Back To Top