skip to Main Content
088 115 2000 info@demcon.nl

De eisen aan een medisch systeem wat betreft functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en produceerbaarheid nemen almaar toe. De ontwikkeling en industrialisatie van een nieuw bloeddrukmeetsysteem is dan ook een complexe en veelomvattende opgave.

DEMCON heeft brede ervaring met ontwerp en productie van medische systemen. Zo beschikt DEMCON production over geschikte assemblagefaciliteiten en de benodigde expertise voor productie-engineering. Tevens heeft DEMCON production zich bewezen met (medische) productcertificering en is het bekend met de internationale medische richtlijnen.

Bij de ontwikkeling van de Finapres NOVA, de nieuwe generatie van het systeem voor niet-invasieve, continue bloeddrukmeting, lag de nadruk, naast gebruikersvriendelijkheid, op een brede, modulaire functionaliteit. De Finapres NOVA is ontwikkeld als een bloeddrukplatform, waarvoor al meerdere hardwaremodules en softwareapplicaties beschikbaar zijn. De klant is nu in staat een eigen bloeddrukmeetsysteem samen te stellen, afgestemd op zijn behoefte. DEMCON production heeft de productielijn voor de Finapres NOVA ingericht op die variatie in de klantvraag.

Bij de productie vereist de gevoelige elektronica een zorgvuldige handling wat betreft ESD-veiligheid. Speciale aandacht besteedt DEMCON production eveneens aan de validatie van de producten. Die verloopt grotendeels softwarematig, waarbij de functies van externe, niet door DEMCON geleverde, componenten worden gesimuleerd. De ontwikkeling van de geavanceerde testsoftware gebeurde in nauwe samenwerking tussen de productie- en test-engineers van DEMCON production en de applicatie-engineers van DEMCON advanced mechatronics. Tot slot verzorgt DEMCON production de aftersales support, ook voor de installed base.

Productielijn

Validatie

Flexibele productie- en logistieke inrichting

Inrichting supply chain

Snelle levertijd

Industrialisatie

Back To Top