skip to Main Content
088 115 2000 info@demcon.nl

Een mechatronisch systeem ontwerpen is één, het resultaat tot productie brengen vraagt weer heel andere competenties. DEMCON production bestrijkt het hele traject, van prototyping tot kwalificatie en serieproductie. Bij complexe systemen blijft in die fases interactie met de ontwerpers vereist om de last-minute wijzigingen in specificaties en de resultaten van kwalificatie te verwerken. Het Odysseus-project illustreert de meerwaarde die DEMCON production met deze totaalaanpak kan bieden in trajecten met een hoog kwaliteitsniveau.

In dit project voor een fabrikant van elektronenmicroscopen werkten DEMCON advanced mechatronics en DEMCON production samen met partners voor elektronica en beeldsensoren. De Odysseus is een hooggevoelige camera voor een transmissie-elektronenmicroscoop en is onder meer geschikt voor het bestuderen van biologisch materiaal, dat niet aan hoge doses elektronenstraling kan worden blootgesteld.

De uitdaging voor het mechatronisch ontwerp en de productie lag in het uitgebreide, multidisciplinaire eisenpakket: nauwkeurige constructie; werking bij lage temperatuur en onder hoog vacuüm (denk aan smering en afdichting); beperkte inbouwruimte voor de camera; ‘retractable’ uitvoering (camera-sensor moet plaats kunnen maken voor andere sensoren); geen stralingsbelasting voor de camera (loodbekleding); geen verstoring van het magnetisch veld in de microscoop; geen excitatie van trillingen door turbulentie in het koelwatercircuit op de camera; en eenvoudige installatie.

In het ontwerpstadium stelde DEMCON advanced mechatronics in overleg met de klant uitgebreide designkwalificaties op. Er zijn diverse testopstellingen ontwikkeld om de prototypes volledig te kunnen kwalificeren. In samenspraak met DEMCON production werd voor de serieproductie – in de cleanroom – een productiekwalificatie afgeleid. De extreme omstandigheden waaronder de camera moet functioneren, stelden ook extreme eisen aan de testprocedures, met inzet onder meer van hoogwaardige vacuümtechniek.

Na assemblage van iedere camera in de cleanroom bij DEMCON production volgde een fase van uitvoerig testen en inregelen om de camera aan de specificaties te laten voldoen. De kwalificatie vereiste een hoog kennisniveau bij de operators en kreeg haar beslag in een uitgebreid kwalificatierapport. DEMCON production kon dit traject aanbieden dankzij de focus op kwaliteit. Dit is ook af te leiden uit de certificeringen wij momenteel bezitten. Mede door de ISO 9001 certificering en ervaring met andere projecten heeft DEMCON production laten zien dat het geschikt is voor high-end assemblage en kwalificatie van complexe systemen in kleine tot middelgrote aantallen.

Hans Vaarhorst

Hans Vaarhorst
sr project manager

“Met camera in beeld als serieuze productiepartner”

Het is de inzet van DEMCON production om voor langdurige relaties te gaan. We hebben alle competenties in huis om de klant te ondersteunen voor productie. Voor de Odysseus lag er bij de inrichting van de supply chain een stevige uitdaging: de camera is een samenstelling met veel, deels dure en complexe componenten. Op forecast van de klant konden we de toelevering en assemblage in eigen huis efficiënt organiseren.

Wij hebben de industrialisatie uitgevoerd en ons gekwalificeerd als een serieuze productiepartner. Dat hebben we gedaan in samenwerking met DEMCON advanced mechatronics, want wij houden goed zicht op ontwikkeltrajecten en zorgen voor korte lijnen tussen ontwikkeling en productie. Onze eigen productie-engineers en projectmanagers zijn gewend te handelen in dit spanningsveld en kunnen zo nodig snel schakelen. Wij zijn in productie geen standaard assemblagebedrijf, maar zijn juist nauw gelinkt aan ons ontwikkelbedrijf. Daar ligt onze kracht, die link werkt twee kanten op.

Desgewenst kunnen we na de ontwikkelfase de klant ook ondersteunen bij de transfer van productie. Dat kwam aan de orde bij de volgende generatie van de camera, die werd voorzien van een nieuw type sensorpackage. Vanwege de centrale positie van deze complexe, kwetsbare sensormodule besloot de klant om de productie van de gehele camera bij de leverancier van de sensortechniek neer te leggen. Wij hebben hierin ondersteund door onze kennis die we in de ontwerpfase en bij de industrialisatie hadden opgedaan, over te dragen naar deze specialist. Dit maakt het beeld van de competenties van DEMCON production compleet.

Vacuümtechniek

Hoge kwaliteitseisen

Uitgebreide kwaliteitseisen

Back To Top